Biography

Qui se cache derrière Tout Un Art?

Tout d’abord, je suis maman de deux enfants… C’est surtout grâce à eux que l’envie de commencer la photographie m’est venue!Wie zit er achter Tout Un Art?

Ik ben in eerste instantie een moeder van twee kinderen… Het is vooral dankzij hen dat de wens om met fotografie te beginnen bij mij is ontstaan!

Who is behind Tout Un Art?

I am in the first instance a mother of two children… It is especially thanks to them that the desire to start photography came to me!

Ally et ses petits loups

Ally Voosen

Née le 22 décembre 1983 à Etterbeek

Parcours scolaire

Enseignement Secondaire supérieur:

Sacré cœur de Lintdhout
Certificat d’enseignement secondaire supérieur option Artistique (4ème, 5ème, 6ème )
Certificat de qualification de sixième année de l’enseignement secondaire

Etudes supérieures

Ecole supérieure de l’image 75
Graduat en Arts Plastiques, visuels et de l’espace

Début de l’activité photographique  aout 2009

Création de mon propre studio en aout 2009

Multiples reportages – petite enfance, mariage, anniversaire, baptême, …


Ally Voosen

Geboren op 22 december 1983 in Etterbeek

Opleidingsachtergrond

Hoger middelbaar onderwijs:

Heilig Hart van Lintdhout
Getuigschrift van hoger secundair onderwijs met een artistieke optie (4e, 5e, 6e)
Getuigschrift van het zesde jaar middelbaar onderwijs

Hoger onderwijs

College of Image 75
Afstudeerrichting plastische, beeldende en ruimtelijke kunsten

Begin van de fotografische activiteit in augustus 2009

Oprichting van mijn eigen studio in augustus 2009

Meerdere reportages – baby’s en kinderen, families, bruiloften, verjaardagen, …


Ally Voosen

Born on December 22, 1983 in Etterbeek

Educational background

Higher secondary education:

Sacred Heart of Lintdhout
Certificate of higher secondary education option Artistic (4th, 5th, 6th )
Certificate of qualification of sixth year of secondary education

Higher education

Higher School of Image 75
Graduation in Plastic, visual and spatial arts

Beginning of the photographic activity in August 2009

Creation of my own studio in August 2009

Multiple reportages – childhood, weddings, birthday, …

biographie-tout-un-art-be-ally-voosen